فراخوان ارسال مقالات

اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش و پرورش و با بهره گیری از همکاری دانشگاه ها، سازمان ها، مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی ؛ با هدف آگاهی و دستیابی به جدیدترین دستاوردها و یافته های علمی و پژوهشی در تاریخ31 مرداد 1401در ملبورن - استرالیا برگزار می شود. در این راستا از تمامی اساتید، دانشجویان، محققان، متخصصان، صاحبنظران و علاقمندان محترم جهت ارسال مقالات و آخرین دستاوردهای پژوهشی خود دعوت به عمل می آورد تا تاریخ 25 مرداد 1401 نسبت به ارسال از طریق پنل کاربری اقدام نمایند.